Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek, gm. Brwinów

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek

Inwestor: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Wartość kontraktu: 4,4 mln zł

Termin: 09.2012-05.2014

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego

  • kanalizacja sanitarna – ok. 7 650 mb,
  • przepompownie ścieków – 3 szt.
  • przebudowa sieci wodociągowej,
  • zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowych pompowni ścieków – 2 szt., kanału tłocznego ok. 700 mb oraz studni pomiarowej przy zrzucie ścieków do odbiornika.

GALERIA