Budowa zespołu budynków mieszkalnych Stuttgart

Obiekt: Budowa kompleksu 6 bloków mieszkaniowych o łącznej ilości 63 mieszkań wraz z garażami podziemnymi Stuttgart

Termin realizacji stanu surowego: 12.09.09 – 31.05.2010

 

GALERIA