Budynek świetlicy Łazy

Obiekt:Obiekt: Budynek świetlicy w Łazach – przebudowa z przeznaczeniem na cele kulturalne

Inwestor: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Lesznowola

Wartość kontraktu: 2,9 mln zł

Termin: 11.2007 – 06.2008

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budynek świetlicy w Łazach Przebudowa i nadbudowa z przeznaczeniem na cele kulturalne”.

Przebudowa i nadbudowa budynku jednokondygnacyjnego na dwukondygnacyjny, w konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym stalowym kratownicowym.

  • kubatura 2 669,30 m3
  • pow. netto 590,4 m2

Budynek wyposażony w instalacje sanitarne : wod-kan, gazową wraz z kotłownią gazową, wentylację mechaniczną, elektryczną w tym komputerową, telefoniczną, monitoring i instalację odgromową.

Roboty zewnętrzne:

  • oświetlenie terenu,
  • drogi,
  • parkingi.

GALERIA