Budynek wielorodzinny w Łazach

Obiekt: Budynek socjalny wielorodzinny w Łazach przy ul. Produkcyjnej 8

Inwestor: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

Termin: 10.2005 – 09.2006

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Łazy”.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 3-kondygnacyjnego w technologii żelbetowej, z dachem o konstrukcji drewnianej, z pokryciem z blachodachówki.

Realizacja „pod klucz”.

  • Kubatura:  5.336 m3
  • Powierzchnia całkowita:  2.001 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1288 m2

Budynek wyposażono w instalację wod.-kan., c.o., gazową, elektryczną.

Roboty zewnętrzne:

  • wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV,
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków,
  • urządzenie terenu.

GALERIA