Budynek wielorodzinny w Markach

Obiekt: Budynek socjalny w Markach przy ul. Lisa Kuli 73B

Inwestor: Gmina Miasto Marki, Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

Termin: 05.2005 – 12.2005

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budowa socjalnego budynku mieszkalnego- wielorodzinnego przy ul. Lisa Kuli 73B w Markach”.

Budowa budynku mieszkalnego cztero-segmentowego w technologii tradycyjnej. Ściany dwuwarstwowe, strop gęstożebrowy typu „Teriva”. Stropodach pełny.

  • Kubatura:  2.932 m3
  • Powierzchnia całkowita:  840 m2
  • Ilość mieszkań: 16

Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., c.o. oraz  elektryczną.

Roboty zewnętrzne :

  • przyłącze wodociągowe,
  • przyłącze kanalizacyjne wraz z dołami gnilnymi,
  • drogi dojazdowe,
  • parkingi i chodniki.

GALERIA