Budynek wielorodzinny Warszawa-Rozłogi

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem przy ul. Siemiatyckiej w Warszawie

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Rozłogi” w Warszawie

Termin: 10.2006 – 04.2008

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i parkingiem naziemnym przy ul. Siemiatyckiej w Warszawie”.

Budowa budynku sześciokondygnacyjnego, podpiwniczonego, w konstrukcji żelbetowej, słupowo-ryglowej z dachem płaskim.

  • kubatura: 22 564 m3
  • ilość mieszkań: 58

Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., c.o., c.w., wentylację mechaniczną, elektryczną i odgromową.

Roboty zewnętrzne:

  • wykonanie sieci cieplnej z rur preizolowanych wraz z włączeniem do sieci istniejącej i przyłączem do budynku,
  • wykonanie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego wraz z przyłączem do budynku,
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z włączeniem do sieci miejskiej,
  • wykonanie parkingu i dróg dojazdowych z kostki betonowej z oświetleniem terenu.

GALERIA