Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Lentza

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem przy ul. Lentza 35 w Warszawie

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „LENTZA 35” w Warszawie

Termin: 02.2008 – 07.2009 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Lentza 35 w Warszawie”.

Budowa budynku 10-kondygnacyjnego z garażem podziemnym w konstrukcji żelbetowej słupowo-płytowej. Przekrycie w postaci stropodachu wentylowanego.

  • Kubatura:  17.081,8 m3
  • Powierzchnia całkowita:  5.340 m2
  • Ilość mieszkań:  34
  • Powierzchnia garażu podziemnego: 868 m2

Budynek wyposażono w instalację wod.-kan., c.o., c.w., wentylację mechaniczną, elektryczną, teletechniczną i odgromową.

Standard wykończenia budynku – podwyższony.

Roboty zewnętrzne:

  • sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z włączeniem do sieci miejskiej,
  • sieć wodna wraz z przyłączem,
  • wykonanie parkingu z kostki betonowej z oświetleniem terenu,
  • tarasy zielone na płycie podziemnego garażu

GALERIA