Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie

Inwestor: Gmina Czosnów
Termin realizacji:
01.2025r.

ZAKRES

Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie