Fabryka „VALEO LIGHTING SYSTEMS” w Chrzanowie

Obiekt: Zewnętrzne sieci sanitarne: wody, kanalizacji i gazu

Inwestor: VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o.

Wartość kontraktu: 2,65 mln PLN

Termin: 08.2003-01.2005

ZAKRES

Kontrakt obejmował:

  • Projekt wykonawczy i powykonawczy
  • Sieci wodociągowe i ppoż o długości 2 202 m
  • Sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 731 m
  • Sieć kanalizacji deszczowej o długości 2 522 m
  • Oczyszczalnie wód deszczowych o przepływach nominalnych: 6 l/s, 160 l/s i 260 l/s.
  • Sieć gazowa o długości 492 m

GALERIA