Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Osieku Jasielskim

Obiekt: Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Osieku Jasielskim

Inwestor: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Konopnickiej 82, Jasło

Wartość kontraktu: 3,8 mln EUR

Termin: 08.2007 – 07.2009 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski”.
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w gminie Osiek Jasielski obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

  • sieć kanalizacyjna – 31,8 km,
  • przepompowni ścieków – 15 szt.,
  • oczyszczalnie ścieków – 3 szt.

GALERIA