Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Jedlicze

Inwestor: Gmina Jedlicze
Termin realizacji:
10.2023

ZAKRES

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu – Etap I i Etap II