Kanalizacja podciśnieniowa w Imielinie

Obiekt: Kanalizacja podciśnieniowa z systemem monitoringu w Imielinie
Inwestor: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, Imielin
Wartość kontraktu: 21,6 mln zł
Termin: 04.2009 – 12.2010 

 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta
Imielin – etap II”.

Budowa systemu kanalizacji obejmuje wykonanie:

  • sieć kanalizacji podciśnieniowej – 21,3 km,
  • sieć kanalizacji grawitacyjnej – 15,6 km,
  • przepompownia ścieków – 1 szt.,
  • przepompownia próżniowo-tłoczna – 1 szt.,
  • system monitoringu sieci podciśnieniowej.