Kanalizacja sanitarna w gminie Kamień

Obiekt: Kanalizacja sanitarna w gminie Kamień
Inwestor: Urząd Gminy Kamień, Kamień 287
Wartość kontraktu: 1,9 mln zł
Termin: 06.2006 – 09.2007

 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej – Kamień Górka, Kamień Prusina, Kamień Błonie, Kamień Duble”.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej:

  • łączna długość 26 159 mb,
  • przepompownie – 4 szt.
  • przykanaliki – 367 szt.