Kanalizacja sanitarna w Legionowie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna w Legionowie
Inwestor: Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudzkiego 3, Legionowo
Wartość kontraktu: 12,8 mln zł
Termin: 06.2006 – 07.2007

 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – etap II”.

Kanalizacja sanitarna łącznie 20 746 mb, w tym:

  • kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-315 mm PVC – 17 884 mb,
  • kanalizacja ciśnieniowa o średnicy 110-225 mm PE – 2 862 mb.
  • Przepompownie ścieków – 6 szt.