Kanalizacja w gminie Padew Narodowa

Obiekt: Kanalizacja w gminie Padew Narodowa
Inwestor: Gmina Padew Narodowa, Padew Narodowa, pow. mielecki
Wartość kontraktu: 3,8 mln zł
Termin: 10.2006 – 04.2008

 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji w gminie Padew Narodowa”.

Kanalizacja sanitarna łącznie 41703 mb, w tym:

  • kanalizacja grawitacyjna 23 408 mb,
  • kanalizacja tłoczna 18 295 mb.
  • Przepompownie ścieków – 29 szt.