Katowickie Wodociągi S.A.

Inwestor: Katowickie Wodociągi S.A.

Termin realizacji: 30.06.2022

ZAKRES

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy krakowskiej w Katowicach- etap III w ramach zadania : Przerzut ścieków z dzielnic Janów, Nikiszowiec, Giszowiec oraz z terenu huty metali nieżelaznych do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała- Centrum