Kontrakt 11 Zakres 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. III – ulica Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, działka nr 205/2, 254, 166 – dokończenie budowy

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Wartość kontraktu: 4,54 mln PLN

Termin realizacji: 07.2015-11.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości  – 3 618,5 m
  • sieci wodociągowej – 3 068,5 m
  • pompownie ścieków – 3 kpl.