Oczyszczalnia Ścieków na terenie Aglomeracji Lesko

Inwestor: Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Termin realizacji:
31.12.2021

ZAKRES

Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku realizowana w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”.