Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie
Termin realizacji:
31.01.2023

ZAKRES

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej CZĘŚĆ nr 1: Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie