Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie

Obiekt: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie.

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew

Wartość kontraktu: 20 602 500,00 PLN

Termin realizacji: 08.2017 – 11.2018

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Budowę i rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą o wydajności 15 700 RLM, o przepływie pionowym z dwoma reaktorami o kubaturze 2853m3 każdy.