Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu

 

Obiekt: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o. o.,
ul. Rynek 21, 56-300 Milicz

Wartość kontraktu: 28,9 mln zł

Termin: 07.2012-03.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ilościach:

 • kanalizacja sanitarna – 12 616 mb,
 • odgałęzienia sanitarne – 4 071 mb,
 • kanalizacja tłoczna – 1 667 mb,
 • renowacja kanału 1200/1000 – 503 mb,
 • pompownie ścieków – 4 kpl,
 • pompownie lokalne – 2 kpl,

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ilościach:

 • kanalizacja deszczowa – 5 888 mb,
 • odgałęzienia – 1 844 mb,
 • podczyszczalnie wód deszczowych – 3 kpl,
 • przepompownia,
 • zbiornik retencyjny.

GALERIA