Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Termin realizacji:
20.12.2022

ZAKRES

Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia.