Oczyszczalnia ścieków Majdan Królewski

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków dla gmin Majdan Królewski i Bojanów

Inwestor: Urząd Gminy Majdan Królewski

Termin: 04.2005 – 09.2005

ZAKRES

Nazwa projektu: „Oczyszczalnia ścieków dla części gmin Majdan Królewski i Bojanów o wielkości przepływu 700 m3 /d
z pełną infrastrukturą”.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości 14 526mb wraz z pompowniami w miejscowości Krzątka.

GALERIA