Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec

Inwestor: Gmina Zwierzyniec
Termin realizacji:
15 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót

ZAKRES

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec