Pasażerski Statek G34 klasy Meraviglia-Plus dla operatora MSC Cruises Stocznia STX France Saint Nazaire FRANCE

Obiekt: Pasażerski Statek G34 klasy Meraviglia-Plus dla operatora MSC Cruises Stocznia STX France Saint Nazaire FRANCE

Inwestor: AXIMA Concept 15 rue Nina Simone CS 39601 44096 NANTES France

Termin realizacji: 07.2018 – 04.2019

ZAKRES

Montaż instalacji ogrzewania i klimatyzacji z rur stalowych spawanych na statku wycieczkowym BN125