Podpisanie umowy – Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów

W dniu 12.09.2013 r. miało miejsce podpisanie umowy w następstwie wyboru oferty Instalbud Sp. z o. o. jako najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów”

Wybór oferty na stronie Gminy Łoniów: http://www.loniow.bip.gmina.pl/upload/20130905104737898.pdf