Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów

W dniu 27.03.2013 r., w następstwie wygranego przetargu nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gm. Halinów – etap II, dla miejscowości Hipolitów i Józefin, obszar 2A, 2D, 2E, 2F, 1C-1D, ul. Wspólna.”

Wybór oferty na stronie Gminy Halinów