Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I. Zadanie 3: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zawada. Realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Dębica: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie

Obiekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie.

Inwestor: Gmina Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

Wartość kontraktu: 12 857 350,00 PLN

Termin realizacji: 10.2017 – 09.2018

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 1000 m3/d i RLM =7000 w miejscowości Zawada, Gmina Dębica.