Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim

Obiekt:  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim

Inwestor: Gmina i Miasto Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski

Wartość kontraktu: 22 115 400,00 PLN

Termin realizacji: 09.2018 – 03.2020

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 1200 m3 na dobę – 10 000 RLM  w Sokołowie Małopolskim wraz ze zwiększeniem jej  przepustowości do 2500 m3/d (20 840 RLM).