Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=1013,20 m w ul. Wybrzeże Gdyńskie wraz z przyłączami wodociągowymi na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul Kaniowskiej do istniejącej magistrali wodociągowej DN 300 mm w m w ul. Krajewskiego – Warszawa Dzielnica Żoliborz

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w ul. Traktorzystów w Warszawie.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Wartość kontraktu: 897 900,00 PLN

Termin realizacji: 09.2016 – 06.2017

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

  • przebudowy przewodu wodociągowego DN 150 mm L=1013,20 m w ul. Wybrzeże Gdyńskie wraz z przyłączami wodociągowymi na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul Kaniowskiej do istniejącej magistrali wodociągowej DN 300 mm w m w ul. Krajewskiego – Warszawa Dzielnica Żoliborz.