Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej.

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o., ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała

Wartość kontraktu: 5 276 700,00 PLN

Termin realizacji: 07.2017 – 08.2018

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Białej. W zakres robót budowlanych wchodzi budowa reaktorów biologicznego oczyszczani, budowa pompowni głównej, budowa zbiornika osadu, budowa zbiorników uśredniających, budowa budynku technicznego, budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych, budowa wiaty na agregat prądotwórczy, budowa wiaty na osad, budowa rurociągów technologicznych, dostawa i montaż technologii oczyszczalni ścisków wraz z systemem automatyki, rozruchem i uzyskaniem efektu ekologicznego.