Przebudowa sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie z podziałem na Zadania

Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Wartość kontraktu: 1,71 mln PLN

Termin realizacji: 08.2016 – 12.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie:

Przebudowę sieci wodociągowej na terenie Dzielnicy Śródmieście z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=1028m wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dobrej, bez zmiany średnicy, na odc. od istniejącej magistrali wodociągowej DN 300 mm w ul. Mariensztat do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Zajęczej w Warszawie Dzielnica Śródmieście.
Zadanie nr 2
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=138m wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Karowej, na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Dobrej do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie Dzielnica Śródmieście.
Zadanie nr 3
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=519,5m wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Kruczkowskiego, na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Tamka do Al. 3-go Maja w Warszawie Dzielnica Śródmieście.