Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu oraz budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem przy ulicy Pustelnickiej 18 w Warszawie.

Inwestor: Hm Invest Spólka Akcyjna, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa

Termin realizacji : 2019-2020

ZAKRES

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu oraz budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem przy ulicy Pustelnickiej 18 w Warszawie.