Rozbiórka oraz budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Osieckiej 57 i 59

Obiekt: Rozbiórka oraz budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Osieckiej 57 i 59.

Inwestor: Hm Invest Spólka Akcyjna, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa04

Termin realizacji: 01.2019- 07.2020

ZAKRES

Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych i budynku garażowego oraz budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Osieckiej w Warszawie.