Rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej

Obiekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Kosowska, gm. Lesznowola

Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

Wartość kontraktu: 11,8 mln PLN

Termin realizacji: 06.2015-03.2016

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • rozbudowę istniejącej oczyszczalni o dwa ciągi technologiczne o wydajności Qdśr = 2 x 680 m3/d,  wraz z rozruchem technologicznym oraz  modernizację istniejących dwóch ciągów technologicznych; po modernizacji wydajność obiektu wyniesie Q śrd= 2040 m3/d,
  • przewody instalacji międzyobiektowych,
  • rozbiórkę zbiornika osadu,
  • przebudowę istniejącego  budynku socjalno – technicznego,
  • budowę  budynku  technicznego wraz z pomieszczeniem  na kontenery na osad odwodniony,
  • zagospodarowanie terenu  działki, na której realizowana będzie rozbudowa  tj. przykrycie rowu, ogrodzenie, drogi, wał ziemny izolacyjny wraz z zielenią izolacyjną na terenie oczyszczalni.

GALERIA