Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, Gmina Jasienica Rosielna.

Inwestor: Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

Wartość kontraktu: 15 793 200,00 PLN

Termin realizacji: 05.2018 – 11.2019

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bliznem, Gmina Jasienica Rosielna.