Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim – Część I

Obiekt:  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim, Gmina Wilamowice

Inwestor: Gmina Wilamowice Rynek 1, 43-330 Wilamowice

Wartość kontraktu: 15 928 500,00 PLN

Termin realizacji: 06.2018 – 11.2019

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków typu ARBF o Qmax 400m3/d (wydajność 3200RLM) na oczyszczalnię ścieków pracującą w układzie przepływowym o przepustowości maksymalnej 1174 m3/d.