Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańucie.

Inwestor: Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

Wartość kontraktu: 16 656 905,60 PLN

Termin realizacji: 05.2017 – 04.2018

ZAKRES

Zamówienie obejmuje roboty budowlane w poniżej przedstawionych zakresach:

ZAKRES I – Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie. Modernizacja energetyczna budynków.
ZAKRES II – Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.
ZAKRES III – Infrastruktura zewnętrzna wraz z utwardzeniem terenu.