Sieć wodno-kanalizacyjna w Dębowcu

Obiekt: Sieć wodno-kanalizacyjna w Dębowcu

Inwestor: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Konopnickiej 82, Jasło

Wartość kontraktu: 1,4 mln EUR

Termin: 07.2007 – 03.2009

ZAKRES

Nazwa projektu: „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębowiec”.
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Dębowiec obejmuje wykonanie:

  • sieć wodociągowa – 17 km,
  • sieć kanalizacyjna – 24 km,
  • przepompowni ścieków – 2 szt.

Więcej o Programie poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki (tutaj).

GALERIA