Sieć wodno-kanalizacyjna w Wołominie

Obiekt: Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w Wołominie
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, Wołomin
Wartość kontraktu: 1,9 mln EUR
Termin: 12.2007 – 12.2008 

 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w Wołominie”.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1815 mb w terenie miejskim.