Szkoła podstawowa Mysiadło

Obiekt: Budynek szkoły dla klas „0-3” przy ul. Osiedlowej w Mysiadle

Inwestor: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Lesznowola

Wartość kontraktu: 3,2 mln zł

Termin: 07.2007 – 08.2007

ZAKRES

Nazwa projektu: „Adaptacja budynku biurowego na szkołę dla klas „0-3”, przy ul. Osiedlowej w Mysiadle gm. Lesznowola.”

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w technologii żelbetowej prefabrykowanej, przekryty stropodachem z płyt korytkowych.

  • kubatura: 3 282 m3,
  • pow. terenu: 3 928 m2

Roboty wykonane:

Pełny zakres robót adaptacyjnych wewnętrznych wraz z  wykończeniem i wyposażeniem m.in.:

  • demontaż ścian, kolumn,
  • docieplenie ścian i stropodachu,
  • wykonanie instalacji c.o., elektrycznej, wod.-kan., kotłowni gazowej
  • wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje teletechniczne, odgromowa
  • dostosowanie do wymogów p.poż.,

Wykonanie robót zewnętrznych:

  • zagospodarowanie terenu,
  • ogrodzenie, parkingi i drogi z kostki betonowej.

GALERIA