Gmina Torzym

Inwestor: Gmina Torzym
Termin realizacji:
31.08.2022

ZAKRES

Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: 'Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”.