Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Bodzechów

Obiekt: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

Inwestor: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość kontraktu: 6,6 mln zł

Termin: 06.2012-12.2014

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek tj.

  • Zadanie 1.
    Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Bodzechów – etap II, o łącznej długości 6 028 mb, pompownie 7 szt;
  • Zadanie 2.
    Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Goździelin – etap II, o łącznej długości 3 030 mb, pompownia 1 szt;
  • Zadanie 3.
    Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Denkówek – etap II, o łącznej długości 3 594 mb, pompownie 2 szt;

GALERIA