Wybór INSTALBUD Sp. z o.o. na realizację kanalizacji w Sieradzu

Gmina Miasto Sieradz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni dla prawobrzeżnej części Miasta Sieradz oraz budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni dla niektórych wsi prawobrzeżnej części Gminy Sieradz”.
Więcej na stronach Urzedu Miasta Sieradza (link) oraz w serwisie wodkaneko.pl (link).

Podpisanie kontraktu miało miejsce 2008.02.20 (link).

Wartość kontraktu brutto: 43,8 mln zł
Termin realizacji: 07.2010