Wygrana w przetargu – kanalizacja podciśnieniowa w Tuszowie Narodowym

W dniu 09.04.2013 r. miało miejsce ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w systemie ISEKI w m. Tuszów Narodowy, Tuszów Mały i Grochowe, etap  I.”

W przetargu została wybrana oferta firmy:
Instalbud Sp. z o. o. z Rzeszowa

Więcej na stronach urzędu Gminy Tuszów Narodowy