Wygrana w przetargu – kanalizacja sanitarna w Imielinie

W dniu 2009.03.24 miało miejsce ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Ochronę zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta
Imielin – etap II (obszar 1, 1A)”

W przetargu została wybrana oferta konsorcjum firm :

  • INSTALBUD” Sp. z o.o. z Rzeszowa
  • P.B. „KAMIBUD” Sp.j. z Radomia

Wartość kontraktu: 21,6 mln zł

Więcej na stronach Urzędu Miasta Imielin (tutaj).