Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P7 wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w miejscowości Chotomów i Dąbrowa Chotomowska.

Inwestor: Gmina Jabłonna

Termin realizacji: 2019-2021

ZAKRES

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P7 wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w miejscowości Chotomów i Dąbrowa Chotomowska.