Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w Łomiankach

Obiekt: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w Łomiankach

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Wartość kontraktu: 8,72 mln PLN

Termin realizacji: 07.2014 – 11.2015

ZAKRES

Kontrakt obejmuje:

  • kanałów ściekowych grawitacyjnych PVC-U Ø 160÷220 mm – 6 615,5 m
  • sieci wodociągowej PE Ø 40÷225 mm – 5 810,5 m