Zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

W dniu 21.07.2014 r. miało miejsce podpisanie umowy w następstwie wyboru oferty Instalbud Sp. z o. o. jako najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonanie systemu kanalizacji  sanitarnej i sieci wodociągowej dla obszaru: „KONTRAKT 13 Zakres 9: Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w ul. Rolniczej, Rolniczej 244, Rolniczej 240 i 242, Cienistej, łącznik Cienistej – Rolniczej, Wiśniowej, Dz nr 117/4 i 118/4, Cienistej 52 i 54, Cienistej 50, Ogrodowej, Gwiaździstej”.

Wybór oferty na stronie Zamawiającego:

http://zwik-lomianki.com/database/files/przetargi/2014/JRPZWIKZPPN-B1322042014/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf