Zespół budynków wielorodzinnych Warszawa-Włochy

Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naukowej w Warszawie, Dzielnica Włochy

Inwestor: Stołeczne Warszawa dzielnica Włochy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

Termin: 08.2009 – 06.2013

ZAKRES

Nazwa projektu: „Naukowa dz. 110, 130 -132 budowa budynków wielorodzinnych”.

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych z garażami podziemnymi, z pełną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Budynki  w konstrukcji żelbetowej, posadowione na płytach fundamentowych, z przekryciem stropodachem pełnym. W poziomie parteru jednego z budynków znajdują się lokale usługowe.

  • Kubatura:  35.248 m3
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań:  5.326 m2
  • Powierzchnia całkowita podziemna: 3.620 m2
  • Ilość mieszkań: 111

Budynki mają zostać wyposażone w instalacje: wod-kan, c.o., gaz., wentylację mechaniczną, kanalizację deszczową, elektryczną, odgromową, przeciwpożarową, teletechniczną.

Roboty zewnętrzne :

  • „dach zielony” na płycie garażu podziemnego,
  • przyłącza wod-kan,
  • przyłącze gazowe,
  • przyłącze teletechniczne,
  • przyłącza energetyczne,
  • zagospodarowanie terenu.

 

GALERIA